คำว่า ' a ' ( DET )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z